Bireysel Raporlar

Tarih boyunca insanın en çok merak ettiği ve araştırdığı konu “KENDİSİ” dir. “Ben Kimim?”, “Güçlü ve Zayıf Yanlarım Nelerdir?”, “İçimde Var Olan Potansiyel Tam Olarak Nedir?”  gibi sorular neredeyse ilk insandan bu yana cevaplanmaya çalışılmaktadır.  

Yapılan araştırmalar bizlere bu sorulara cevap bulabilmek için insanlığın pek çok yolu denediğini ve zaman zaman belli sınıflandırmalar yaptığını gösteriyor. Kimi araştırmacılar fiziksel farklılıklara göre sınıflandırma yaparken kimi araştırmacılar ise yaşanılan çevre farklılıklarına göre sınıflandırma yapmıştır. Yapılan bu sınıflandırmalarda bireyin sadece bir yönü dikkate alındığı için zaman zaman yetersiz kalmışlardır. Hayat boyunca insan ve çevresi ile olan etkileşimleri dikkate alındığında ise her bir bireyin aslında kendi içinde özgün özellikler taşıyan varlıklar olduğu görülmüştür. Tıpkı kar tanelerinin her birinin diğer hiçbir kar tanesine benzememesi gibi.
R&M Danışmanlık Test Merkezi olarak bizler kişilikleri incelerken her bireyin özel olduğunu kabul ederek yola çıkmaktayız. Bu çalışmamızda hem geçmişin derinliklerinden gelen bilgileri hem de modern psikolojinin bize sunduğu bilgi ve dokümanları kullanarak her insanda benzer olarak görülen bazı motifleri ele alarak "kişilik çalışması" yapmaktayız. Bu çalışmada insanı bir bütün olarak ele almakta ve insanların kendi iç dünyalarına bir ayna tutmalarına yardımcı olmayı hedeflemekteyiz.


Bu rapor sizlere neler kazandıracak?

  • Sizleri kendi dünyanıza doğru bir yolculuğa çıkararak kendinizi daha yakından tanımanızı,
  • Size kendinizi bütünsel olarak gösterecek ve eksik kalan noktalarınızı tamamlamanıza fırsat oluşturmanızı,
  • Daha öncesinde fark edemediğiniz davranış ve özelliklerinizi fark etmenizi,
  • Kendi güçlü yanlarınızı ve sınırlılıklarınızı fark etmenizi,
  • Stres ve öfke anındaki davranışlarınızı daha iyi anlamanızı ve bunların önüne nasıl geçebileceğinizi fark etmenizi,
  • Size özel sunulacak tavsiyeler ile kendinize özgü bir yol haritası çıkarabilmenizi sağlayacaktır.

Ayrıca kendinizi daha yakından tanımak isterseniz size özel danışmanlık hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz.İçerik hakları

2016 Her hakkı mahfuzdur.
R&M Danışmanlık

İletişim Bilgileri

Telefone:+90 212 853 53 82
Email: info@diatestingcenter.com
Website: www.diatestingcenter.com